Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré osobní údaje evidované na webech skupiny iMeow tj.: iMeow.cz , iMeow.email a iMeow.services budou uloženy, zpracovány a případně předány správci webu, kterým je: Lukáš Pauliny – iMeow IČ: 08699127 ; Sídlem: Bílkova 855/19, 110 00, Praha 1 – Staré Město ; Telefon: +420 732149249 ; E-mail: info@imeow.cz

Zaručujeme, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat v případě že budete svůj souhlas chtít odvolat, nebo se nás na cokoli zeptat můžete nám napsat na: info@imeow.cz

Ochranu Vašich dat u nás bereme velmi Vážně a není-li to nezbytně nutné nespojujeme technická data s Vámi jako konkrétní osobou, jak tyto procesy probíhají popisujeme níže:

Při návštěvě našich internetových stránek naše webové servery standardně ukládají:

  • IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb
  • internetovou stránku, ze které jste nás navštívil(a)
  • internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum

V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů.
Můžete se však svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Shromažďujeme pouze data nutná k uskutečnění plnění smluv, poskytnutí konzultací a kontaktu s Vámi a to na internetových stránkách naší skupiny iMeow.

Zavazujeme se k tomu, že nebudeme svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat žádné třetí osobě pro komerční nabídku, která nesouvisí s našimi produkty skupiny iMeow.

Dále zavazujeme k tomu, že na Vaše přání i bez udání důvodu, Vaše osobní data vymažeme.

V žádném případě neshromažďujeme citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách apod. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Pokud by došlo k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, tak veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pro sledování Vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, optimalizaci obsahu podle Vašich individuálních přání a pro pohodlný nákup na našem e-shopu používáme soubory cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry.

Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče ale funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny.

Následující odkazy vám podrobně popíší, jak můžete zakázat soubory cookie nebo spravovat nastavení souborů cookie v prohlížeči, který pro surfování používáte:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

POSKYTOVATEL používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. (Google). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz. výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Veškerá nám svěřená data jsou v bezpečí na serverech o které se stará společnost:

Savana.cz s.r.o. (IČ: 28750659)

Servery jsou umístěny v České republice a data na nich uložené uchováváme zpětně a to až po dobu 2 let v případě, že nám jiný právní předpis nenařizuje ukládat je delší dobu.

Máte dotaz?

Máte−li dotaz k ochraně osobních údajů,
neváhejte nás kontaktovat na emailu info@imeow.cz