Portfolio: Ondra Málek

Ondra Malek je český cestovatel a fotograf, pro kterého jsme připravovali webové stránky k prezentaci fotografií z jeho cest. Dále také působí jako jeden z předních expertů v České Republice v oblasti geologie.

Základní údaje

Ondra Málek

O realizaci zakázky

Zadání

Setkání s panem Malkem proběhlo na konci roku 2018. Byli jsme osloveni ohledně vytvoření webových stránek pro prezentaci fotografií z jeho cest a detailních / macro fotografií minerálů. Web měl být zpracován jak v českém, tak anglickém jazyce.

Realizace

Připravili jsme webové stránky a našli i optimální způsob pro rychlé načítání tak, aby si fotografie na webu zachovaly svou kvalitu. V současnosti web obsahuje přes 200 fotografií a nové přibývají každým týdnem.

Ondra Málek rychlost
Ondra Malek

Názor od klienta

Měl jsem poměrně jasnou představu o tom, jak by měl můj web o focení vypadat. Tuto představu jsem sdělil Lukášovi, který ji bezezbytku dokázal perfektně zrealizovat a to v poměrně krátkém čase. A že jsem si hodně vymýšlel :) Ale Lukáš všechno, co mě napadlo, prostě zrealizoval bez sebemenších komplikací. Perfektní spolupráce! Díky!
Ondra Malek