Použití Imeow API

Nastavení a způsoby použití Imeow API pro Vaše projekty.

Základní informace o API

API (Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací) je rozhraní, určené pro komunikaci mezi aplikacemi. Jedná se o obdobu uživatelského rozhraní s tím rozdílem, že místo lidí jej využívají jiné programy a komunikace se tak může omezit pouze na předávání potřebných informací v co nejjednodušším formátu.

Funkce našeho API jsou synchronní, to znamená, že pošlete dotaz a prakticky okamžitě dostanete odpověď. Všechny odpovědi našeho API jsou ve formátu JSON a lze je získat jednoduchým zavoláním příslušné URL s proměnnou.

Základní adresa api: https://api.imeow.cz/v1

Přehled funkcí API a praktické příklady

  1. Jméno v 5. pádu
  2. Příjmení v 5. pádu
  3. Generování QR kódu
  4. Na dalších funkcích pracujeme.
$dotaz = file_get_contents("https://api.imeow.cz/v1/get_first_name/?jmeno=Lukáš");
$dekodovani = json_decode($dotaz,TRUE);
echo $dekodovani['jmeno'];

5. pád křestního jména

URL: https://api.imeow.cz/v1/get_first_name/jmeno={jmeno}

Proměnné

proměnnávyžadovánotypPříklad
jmenoanotextLukáš

Výsledek

proměnnátypPříklad
jmenotextLukáši

5. pád příjmení jména

URL: https://api.imeow.cz/v1/get_last_name/?prijmeni={prijmeni}

Proměnné

proměnnávyžadovánotypPříklad
prijmenianotextŽula

Výsledek

proměnnátypPříklad
prijmenitextŽulo

QR kód

URL: https://api.imeow.cz/v1/qr_code/?text={text}&size={velikost}

Proměnné

proměnnávyžadovánotypPříklad
textanotextMojesuperzpráva
velikostanočíslo100

Velikost uvádějte jako celé číslo které představuje počet px. Pokud není velikost vyplněna bude použito výchozí nastavení 300px a maximální velikost je 1000px.

Výsledek

Vrácí QR kód jako obrázek ve formátu PNG.

Spravovat souhlas s cookies
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.

Zásady cookies Ochrana osobních údajů

Přijmout