Použití Imeow API

Nastavení a způsoby použití Imeow API pro Vaše projekty.

Základní informace o API

API (Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací) je rozhraní, určené pro komunikaci mezi aplikacemi. Jedná se vlastně o obdobu uživatelského rozhraní s tím rozdílem, že místo lidí jej využívají jiné programy a komunikace se tak může omezit pouze na předávání potřebných informací v co nejjednodušším formátu.

Funkce našeho API jsou synchronní, tj. pošlete dotaz a prakticky okamžitě dostanete odpověď. Všechny odpovědi našeho API jsou ve formátu JSON a lze je získat jednoduchým zavoláním příslušné URL s proměnnou.

Základní adresa api: https://api.imeow.cz/v1

Přehled funkcí API

  • Jméno v 5. pádu
  • Příjmení v 5. pádu
  • Na dalších funkcích pracujeme.

Praktický příklady

$dotaz = file_get_contents("https://api.imeow.cz/v1/get_first_name/?jmeno=Lukáš");
$dekodovani = json_decode($dotaz,TRUE);
echo $dekodovani['jmeno'];

5. pád křestního jména

URL: https://api.imeow.cz/v1/get_first_name/jmeno={jmeno}

Proměnné

proměnná vyžadováno typ Příklad
jmeno ano text Lukáš

Výsledek

proměnná typ Příklad
jmeno text Lukáši

5. pád příjmení

URL: https://api.imeow.cz/v1/get_last_name/?prijmeni={prijmeni}

Proměnné

proměnná vyžadováno typ Příklad
prijmeni ano text Žula

Výsledek

proměnná typ Příklad
prijmeni text Žulo