Blog: Upomínka, kdy, jak, co? + vzor

Bohužel obchodní vztahy nejsou vždy ideální a přesně pro tyto případy jsme si pro vás připravili vzory jednotlivých upomínek společně s informacemi o tom, kdy a jak je v rámci obvyklé obchodní komunikace použít.

  • Publikováno:
    30. června 2020
  • Kategorie:
    Akademie
Upomínka neuhrazené faktury
Bohužel obchodní vztahy nejsou vždy ideální a přesně pro tyto případy jsme si pro vás připravili vzory jednotlivých upomínek a výpovědí společně s informacemi o tom, kdy a jak je v rámci obvyklé obchodní komunikace použít.

Podle doby po splatnosti

Po splatnosti 1-5 pracovních dnů

V tuto chvíli doporučujeme telefonicky kontaktovat zákazníka a o vzniklé skutečnosti ho informovat. Využít také můžete upozorněním prostřednictvím emailu.

Po splatnosti 5-10 pracovních dnů (1. upomínka)

V tuto chvíli doporučujeme zasílat 1. upomínku, nejčastější forma doručení bývá prostřednictvím emailu. Upomínka bývá psána slušnou formou a informuje protistranu o vzniklé pohledávce ze strany vaší společnosti. V případě potřeby můžete tuto upomínku zaslat také písemně, nicméně v běžné obchodní komunikaci se zaslání první upomínky dnes již ve většině případů nepoužívá.

Po splatnosti 10-15 pracovních dnů (2. upomínka)

V tento moment je vhodné odeslat 2. upomínku. Zasílána bývá nejčastěji listovní zásilkou, nicméně využít můžete i její zasláním prostřednictvím datové schránky. Tato upomínka bývá již psána důrazněji a mohou v ní být již užity i varování ohledně možných postihů, účtováním smluvních pokut, vypovězením smlouvy a případně účtováním úroků z prodlení.

Po splatnosti 17 pracovní den

Telefonická výzva k úhradě zásilky, zaúčtování smluvních pokut, úroků z prodlení a dalších postihů.

Po splatnosti 19-24 pracovních dnů (3. upomínka)

Zaslání 3. upomínky, formou doporučeného dopisu, případně prostřednictvím datové schránky. V určitých případech doporučujeme duplicitní zaslání oběma formami komunikace. Tato upomínka představuje poslední upozornění před zahájením vymáhání pohledávky soudní cestou.

Vzory upomínek

Pokud nevíte jak správně upomínku napsat, využijte naše připravené vzory. Najdete je zdarma zde pod článkem a můžete je volně použít pro potřeby svého podnikání.

Uvedené vzory je možno neomezeně používat pro potřeby Vaše podnikání.
Je však zákaz jejich dalšího sdílení na webových stránkách mimo domény skupiny Imeow.
Zpět na blog

Spravovat souhlas s cookies
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.

Zásady cookies Ochrana osobních údajů

Přijmout vybrané Přijmout vše